18 czerwca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz pierwszy przyznała Wyróżnienia im. Prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Nagrodę otrzymał Ryszard Rakowski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Wakacje rządzą się swoimi prawami i my je (częściowo) respektujemy. Latem organizujemy dwa kultowe obozy: "Pasterkę" i "Plener", organizujemy też staże badawcze. A miłośnicy filmu ostatnie zajęcia w tym roku akademickim będą mieli jeszcze we wrześniu.

Organizujemy również między innymi staże badawcze i wyjazdy zagraniczne.

VII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana w tym roku odbędą się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 30 lipca - 13 sierpnia. W ramach tego wakacyjnego cyklu odwiedzamy miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci wybitnego nauczyciela prof. Henryka Pawłowskiego.

Pan Profesor - wychowawca wielu pokoleń młodych talentów - był również oddanym współpracownikiem naszego stowarzyszenia.

Na nasz kolejny koncert zapraszamy w niedzielę 19 czerwca o godz. 12:00 do Zamku Królewskiego w Warszawie.

To znakomita okazja, by poznać młodych, świetnie zapowiadających się instrumentalistów, a wśród nich - przyszłe wielkie indywidualności.

Podkategorie

informacje prasowe