Uwaga: przedłużamy rekrutację - na nowe zgłoszenia czekamy do 10 lipca!

Dla uczniów o wybitnych uzdolnieniach naukowych, technicznych i artystycznych organizujemy obozy naukowe, warsztaty i wiele innych projektów dla zdolnych uczniów. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

18 czerwca Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz pierwszy przyznała Wyróżnienia im. Prof. Macieja W. Grabskiego za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie. Nagrodę otrzymał Ryszard Rakowski, współzałożyciel i wieloletni dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Wakacje rządzą się swoimi prawami i my je (częściowo) respektujemy. Latem organizujemy dwa kultowe obozy: "Pasterkę" i "Plener", organizujemy też liczne indywidualne staże badawcze w wielu znakomitych ośrodkach naukowych.

Ponadto, nasi partnerzy z innych krajów zapraszają podopiecznych Funduszu na obozy zagraniczne.

VII Wakacyjne Spotkania Wielodyscyplinarne Rzeczpospolita mniej znana w tym roku odbędą się w Iwoniczu-Zdroju w dniach 30 lipca - 13 sierpnia. W ramach tego wakacyjnego cyklu odwiedzamy miejsca ciekawe i ważne dla zrozumienia naszej narodowej tożsamości, a trochę zapomniane.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci wybitnego nauczyciela prof. Henryka Pawłowskiego.

Pan Profesor - wychowawca wielu pokoleń młodych talentów - był również oddanym współpracownikiem naszego stowarzyszenia.

Podkategorie

informacje prasowe